Nieodłącznym elementem systemów sterowania są panale operatorskie HMI . Umożliwiają one komunikowanie się człowieka z maszyną. Zarówno w prostych i małych aplikacjach jak i w dużych zaawansowanych systemach sterowania. Zależnie od potrzeb proponujemy apliakacje zrobine na od małych paneli tekstowych po zaawansowane panele dotykowe lub systemy SCADA.